Program za simulaciju magnetnog polja. Nova verzija aplikacije Vizimag 3.19  Vam omogućava jednostavno modelovanje i simulaciju linija magnetnog fluksa kao i analizu dobijenih rezultata. Program radi pod Windows ili Linux operarativnim sistemom i besplatnu probnu verziju možete preuzeti sa adrese http://www.vizimag.com/.Vizimag je namenjen za brzo i intuitivno modelovanje i kalkulaciju i mogu ga koristiri naučni radnici, inženjeri kao i obrazovne ustanove za demonstraciju principa magneta i magnetnog polja.

Primeri simulacije magnetnog polja