Ponudu opreme za merenje i ispitivanje magneta proširili smo sa nekoliko modela Gaussmetara.

Model 181002 je veoma praktičan instrument namenjen za jednostavno korišćenje i upotrebu u hobi ili poluprofesionalnoj varijanti. Idealan je za brza i jednostavna merenja uz mogućnost određivanja magnetnih polova po principu LED lampica (zelena – južni pol , crvena – severni pol)

Vrši merenje gustine magnetnog fluksa na površini magneta u opsegu od 0 do 1999 mT (0,5% ili 1mT preciznosti). Ako se ova vrednost pomnoži sa 10 dobijate vrednost u Gaussima. Npr. 100mT jednako je 1000 Gaussa.

Preciznost merenja : ± 1% na 325 mT kalibracionoj vrednosti , ± 2% opšte odstupanje. Merenje se vrši tako što se senzor nežno položi na magnet. Kako bi se dobilo što precizniji rezultati merenja voditi računa da linije fluksa uvek budu vertikalno usmerene ka senzoru. Merenje magnetnog fluksa se vrši po prinicpu Hall-ovog efekta.

Napajanje uređaja je baterija od 9V.
Dimenzije : 140x63x30 mm (bez senzora)
Težina : oko 130g uključujući bateriju.