Primena magneta je veoma široka u današnje vreme i jako je teško i pokušati navesti sve aplikacije u kojima se koriste magneti. Neke od najpoznatijih primena magneta su :


 • Mediji za skladištenje podataka : VHS kasete sadrže rolne magnetne trake. Informacije video materijala i zvuka se na taj način upisuju na traku. Takođe audio kasete, koje su prava retkost ovih dana, koriste isti princip. Slično, kod ralunara, floppy diskovi i hard diskovi beleže podatke
 • Kreditne kartice : Sve kreditne kartice imaju magnetnu traku na jednoj strani. Ova traka sadrži kodirane podatke  o pojedincu i njegovom bankovnom računu.
 • Televizori i kompjuterski monitori : Kod starijih generacija ovih uređaja koji koriste katodnu cev, koristi se elektromagnet koji usmerava elektrone na ekranu. Plazma, LCD i LED televizori i monitori koriste drugačiju tehnologiju.
 • Zvučnici i mikrofoni
 • Elektro motori i generatori : Neki od elektro motora rade zahvaljujući kombinaciji elektromagneta i permanentnog magneta, slično kao kod zvučnika., oni konvertuju električnu energiju i mehaničku. Generatori rade obrnutu stvar, oni konvertuju mehaničku energiju u električnu energiju pomeranjem provodnika kroz magnetno polje.
 • Medicina : Bolnice koriste magnetnu rezonancu za dijagnostiku problema kod pacijenata.
 • Transformatori
 • Kao držači : Magneti uspešno mogu nositi i držati veoma velike mase te se toga veoma često koriste za prenos tereta na gradilištima, brodogradilištima, magacinima itd.
 • Kompasi : Ovo je jedna od najpoznatijih primena magneta. Namagnetisana igla kompasa pokazuje severni i južni pol.
 • Umetnost i kreativnost : Magnetne trake se često koriste za držanje suvenira, umetničkih dela i sličnih aplikacija na metalnim podlogama.
 • Nauka : Upotreba magneta u raznim eksperimentima je svakodnevna.
 • Igračke : Magneti se zbog svoje sposobnosti da privlače metale i jedni druge koriste kao zabava i kod igračaka.
 • Nakit : Magneti se mogu koristiti za pravljenje magnetnog nakita. Postoje određena istraživanja koja govore o pozitivnom delovanju na zdravlje osobe koja nosi ovu vrstu nakita.
 • Separacija metala : Magneti se koriste u gotovo svim granama industrije za uspešno uklanjanje metala i metalnih opiljaka pri procesu proizvodnje.
 • Transport : Zahvaljujući magnetnoj levitaciji nova generacija ultra brzih vozova može dostići veoma velike brzine. Najveća do sada zabeležena brzina voza koji radi na ovom prinicpu je 581 km/h.