Samarium kobalt

Napredni magneti za napredne aplikacije


Samarium kobalt magneti su dostupni u velikom broju različitih klasa koje mogu da zadovolje širok spektar upotreba. Trenutno, Samariam kobalt magneti spadaju u najnaprednije komercijalne magnete koji su dostupni na tržištu. Odlikuje ih velika otpornost na visoke temperature, velika magnetna sila i mogućnost multipolarne magnetizacija.


Ukratko

•  Magnetna snaga: Samarium magneti su najsnažniji magneti posle neodijum magneta
•  Dostupne klase: Najčešća klasa je 18 ali na Vaš zahtev možemo isporučiti i druge klase,
•  Fizičke osobine: Čvrsti i lomljivi – mogu se oštetiti ako ispadnu ili ako se sudare sa drugim magnetom.
•  Kako se ponašaju na temperaturi :  Samarium magneti su veoma otporni na visoke temperature – do 300° C njihove karakterstike ostaju nepromenjene.
•  Površina magneta: Ovi magneti nemaju potrebe za površinskom zaštitom.
•  Cena: Samarium magneti su skuplji u odnosu na ostale vrste magneta. Njihova upotreba je isključivo kod aplikacija gde je potrebna izdržljivost na visoke temperature uz jaku magnetnu silu.

Go to Top