Feritni magneti

Efikasan, isplativ magnet!


Feritni magneti imaju dobru otpornost prema demagnetizaciji i najnižu cenu materijala dostupnu na tržištu danas. Čvrsti su i relativno lako lomljii tako da imaju primenu u širokom spektru proizvoda. Najpoznatija, ali ne i jedina primena ovih magneta, je kod suvenira koji se uz pomoć magneta lepe na frižidere kao i kod zvučnika.

Feritni magneti


Ukratko

•  Magnetna snaga: Feritni magneti spadaju u grupu srednje jakih magneta,
•  Dostupne klase: Najrasprostranjenija klasa u kojoj se koriste feritni magneti je Y10. Ostale dostupne klase su od Y8 do Y40 (evropski i kineski standard)
•  Fizičke osobine: Čvrsti i lomljivi – mogu se oštetiti ako ispadnu ili ako se sudare sa drugim magnetom.
•  Kako se ponašaju na temperaturi: Feritni magneti se mogu koristiti na veoma visokim temperaturama iako njihova magnetna svojstva opadaju sa povećanjem temperature. Tako bi na temperature od 180° C bilo zadržano oko 70% njihovih magnetnih osobina koje inače imaju na sobnoj temperature.
•  Površina magneta : Feritni magneti ne moraju da imaju površinsku zaštitu. Tanak film magnetno praha na površini je uobičajen.
•  Cena:  Feritni magneti imaju solidan odnos snage i cene – srednja jačina magneta po veoma niskoj ceni.                                                                        

 

path: Feritni magneti

     

Go to Top