Magneti

U ponudi imamo pet osnovnih grupa permnentnih magneta.  U zavisnosti od Vaših potreba i primene, možemo Vam ponuditi :


•    Keramičke – Feritne magnete
•    Fleksibilne magnete – Magnetne trake
•    Neodimijum magnete
•    Alnico magnete
•    Samarium Cobalt (SmCo) magnete


Feritni magneti , zbog svoje veoma niske cene, predstavljaju najrasprostranjenije magnete na tržištu danas. Imaju solidne magnetne karakteristike, čvrsti su i najčešće se proizvode u obliku diska, pločice, prstena i valjka. U zavisnosti od namagnetisanja mogu se podeliti na izotropne i anizotropne magnete. Feritni magneti su crne ili tamno sive boje. Najčešća primena je kod suvenira, u zanatsvu, kod manje zahtevnih aplikacija ..


Fleksibilni magneti podsećaju na gumu po svojim karakteristikama. Lako se savijaju i lome. Jednostavno se mogu seći makazama ili skalperom. Obično su tamno braon boje. Imaju veoma slabe magnetne karakterestike tako da se mogu koristiti kod manje zahtenih aplikacija. Najčešće ih isporučujemo u vidu magnetnih traka, prosečne debljine 1,2 mm, širine od 40 do 60 mm. Magnetna traka je u kolutovima dužine 50 ili 100 m.


NEO magneti (Neodimijum Gvožđe Bor, NdFeB, NEO, Neodymium, Neodijum magneti)  spadaju u grupu “zemljano retkih” magneta. Po svojim magnetnim karakteristikama NEO magneti predstavljaju najjače permanentne magnete današnjice. Namenjeni su za temperature do 100 C i imaju veoma široku primenu u industriji i zanatstvu. Površina ovih magneta je zbog zaštite od spoljnih uticaja presučena slojem nikla ili cinka. Isporučujemo ih u obliku diska, bloka, prstena i valjka a na Vaš zahtev možemo isporučiti bilo koji oblik.


AlNiCo magneti se koriste kod tehničkih aplikacija kod kojih je pored jakog magnetnog polja potrebna velika izdržljivost na visoke radne temperature. Mogu izdržati temperature do 500 C. Isporučujemo ih u obliku diska, valjka, prstena i bloka.


Samarium Cobalt  magneti (SmCo) pored NEO magneta takođe spadaju u grupu “zemljano retkih” magneta. Mogu se koristiti na radnim temperaturama do 250 C. Veoma su lomljivi. Zbog njihove relativno veće cene od NEO magneta koriste se isključivo kod veoma zahtevnih tehničkih rešenja u industriji. Isporučujemo ih u obliku diska, bloka i prstena.

Go to Top