Moderna istorija permanentnih magneta počinje oko 1940. godine sa pojavom Alnico. Pre ovoga, upotreba permanentnih magneta bila je ograničena na nekoliko jednostavnijih aplikacija poput kompasa. Sa pojavom Alnico, postalo je moguće zameniti elektromagnete sa permanentnim magnetima a primena magneta je postala masovnija kod uređaja poput motora, generatora i zvučnika.

Do prodora permanentnih magneta u naš svakodnevni život dolazi sa otkrićem feritnih magneta koji su i danas veoma prisutni u našem svakodnevnom životu.

Prava revolucija permanentnih magneta počinje oko 1970. godine sa pojavom Samarium-Cobalt familije čvrstih magnetnih materijala sa veoma snažnom magnetnom energijom. Revolucija se nastavlja i ubrzava pojavom Retko zemljanih magneta baziranih na Neodimijumu, Gvožđu i Boru, sa još boljim magnetnim karakteristikama od Samarium-Cobalt (SmCo) magneta ali i sa prihvatljivijom i nižom cenom. Ove dve vrste permanentnih magneta imaju toliko veliku energiju da ne samo da mogu da zamene elektromagnete već postoje aplikacije gde se jedino oni mogu koristiti.

Otkriće i pojava Neodimijum-Gvožđe-Bor magneta je gotovo istovremeno objavljena krajem 1983. godine od strane Sumitomo Special Metals kompanije i General Motors-a. Gotovo momentalno ovi magneti su priukli ogromnu pažnju obzirom da se radi o magnetima koji su jači od svih dotadašnjih vrsta magneta i daleko efikasniji. Oni su pre svega od gvožđa koje je drastično jeftinije od cobalta, dok neodimijuma ima do deset puta više nego samariuma tako da je i cena ovih magneta niža od Samarium-cobalt magneta.

Moderna istorija permanentnih magneta počinje oko 1940. godine sa pojavom Alnico. Pre ovoga, upotreba permanentnih magneta bila je ograničena na nekoliko jednostavnijih aplikacija poput kompasa. Sa pojavom Alnico, postalo je moguće zameniti elektromagnete sa permanentnim magnetima a primena magneta je postala masovnija kod uređaja poput motora, generatora i zvučnika. Do prodora permanentnih magneta u naš svakodnevni život dolazi sa otkrićem feritnih magneta koji su i danas veoma prisutni u našem svakodnevnom životu. Prava revolucija permanentnih magneta počinje oko 1970. godine sa pojavom Samarium-Cobalt familije čvrstih magnetnih materijala sa veoma snažnom magnetnom energijom. Revolucija se nastavlja i ubrzava pojavom Retko zemljanih magneta baziranih na Neodimijumu, Gvožđu i Boru, sa još boljim magnetnim karakteristikama od Samarium-Cobalt (SmCo) magneta ali i sa prihvatljivijom i nižom cenom. Ove dve vrste permanentnih magneta imaju toliko veliku energiju da ne samo da mogu da zamene elektromagnete već postoje aplikacije gde se jedino oni mogu koristiti.

Otkriće i pojava Neodimijum-Gvožđe-Bor magneta je gotovo istovremeno objavljena krajem 1983. godine od strane Sumitomo Special Metals kompanije i General Motors-a. Gotovo momentalno ovi magneti su priukli ogromnu pažnju obzirom da se radi o magnetima koji su jači od svih dotadašnjih vrsta magneta i daleko efikasniji. Oni su pre svega od gvožđa koje je drastično jeftinije od cobalta, dok neodimijuma ima do deset puta više nego samariuma tako da je i cena ovih magneta niža od Samarium-cobalt magneta.