Česta pitanjaŠta je magnet?

Magnet je predmet koji ima magnetno polje. Reč magnet potiče od grčke reči „magnítis líthos“ što znači magnezijski kamen. Magnezija je oblast u Grčkoj gde su naslage magnetita bile otkrivene još u davna, davna vremena.


U modernom značenju, magnet je bilo koji materijal koji ima magnetno polje. Može biti u obliku stalnog(statičkog) magneta ili elektromagneta. Stalni magneti se ne oslanjaju na spoljašnje uticaje da bi proizvodili magnetno polje. Elektromagneti se oslanjaju na električnu struju da bi proizveli magnetno polje.


Od čega se stalni magneti izrađuju?

Moderni permanentni magneti izrađuju se od posebnih legura kako bi se dobili što bolji magneti. Najčešće zajedničke porodice magneta danas su: Ferritni; Alnico (Aluminijum-Nikl-Kobalt); Keramički; Samarium-Cobalt; i Neodymium (Neodymium-Iron-Boron, NdFeB). Neodijumski i Samarijum-Kobaltni su zajedno poznati kao retko-zemljani magneti.


Kako se magneti izrađuju?

Moderni magnetni materijali se prave kroz livenje, presovanje i sinterovanje, savijanjem, utiskivanjem, istiskivanjem, ili spiskom procesa.


Šta oznaka N znači kod Neodimijum magneta?

Klasa, ili N oznaka magneta odnosi se na maksimalnu ostvarenu energiju materijala od čega je magnet izrađen. Odnosi se na maksimalnu snagu kojom se materijal moze namagnetisati. Klasa NEO magneta merena u jedinicama miliona Gaus ersteda ( MGE-da). Magnet klase N48 ima maksimalnu ostvarenu energiju od 48 MGE-da. Opšte govoreći, što je viša klasa, jači je i magnet.


Koliko je stalna snaga neodijum magneta?

Ako se magnet čuva dalje od strujnih instalacija, drugih magneta, visokih temperatura, i drugih činilaca koji negativno uticu na magnet, on će sačuvati svoja magnetna svojstva gotovo zauvek.


Šta moze uticati na snagu magneta?

Faktori koji mogu da utiču na snagu magneta su: toplota; jaka električna struja u blizini magneta; Neodijum magneti će korodirati u vlažnom okruženju ukoliko nemaju zaštitne presvlake od nikla ili cinka. Potresi i vibracije ne utiču na moderne magnetne materijale, ukoliko nisu dovoljno snažni da fizički oštete materijal.


Kako snaga magneta opada tokom udaljenosti?

Snaga magnetnog polja drastično opada tokom udaljenosti.


Da li magnet koji je izgubio svoja magnetna svojstva može da ih povrati?

Ako materijal nije bio oštećen visokom toplotom, magnet može da povrati svoju pređašnju snagu i magnetizam.


Da li postojeći magnet mogu da pojačam?

Jednom kada je magnet  namagnetisan, ne može da postane jači.


Kako merite snagu ili moć magneta?

Uglavnom, Gausmetrima ili testerima sile privlačenja. Gausmetri mere snagu u Gausima a testeri sile privlačenja mogu da mere u kilogramima, ili drugim jedinicama sile. Specijalni Gausmetri mogu koštati nekoliko hiljada eura.


Ako imam neodijumski magnet snage Br 13.800 Gausa, da li cu moći da izmerim 13.800 na njegovoj površini?

Ne. Br vrednost se meri u uslovima zatvorenog kola. Magnet zatvorenog kola nije od neke koristi. U praksi, izmerićete polje koje je manje od 13.900 gausa blizu površine magnete. Prava merenja će zavisiti od toga da li magnet ima neki metal zakačen , koliko daleko od površine vršite merenja, od veličine samog magneta (pretpostavljajući da se merenje vrši na sobnoj temperaturi).


Šta su magnetni polovi?

Magnetni polovi su površine sa kojih nevidljive linije magnetnog fluksa proizilaze i spajaju se pri povratku u magnet. Svi magneti imaju dva pola, severni i južni pol. Po pravilu, mi kažemo da linije magnetnog polja napuštaju kraj severnog dela magneta i prelaze na južni deo magneta. Ovo je primer magnetnog dipola (‚‚di’’ znači dva, stoga dvopolni). Ako uzmete magnet u obliku šipke i polomite na dva dela, svaki deo će ponovo imati severni i južni pol. Ako neki od tih delova ponovo polomite, svaki od tih manjih delova će imati severni i južni pol. Bez obzira koliko mali delovi magneta nastanu, svaki deo će imati severni i južni pol. Nije moguće da se završi samo sa jednim severnim ili južnim polom što predstavlja jednopol (‚‚mono‘‘ što znači jedan, stoga jednopol). Suprotni polovi se privlače( severni privlači južni) dok se isti odbijaju (severni od severnog, južni od južnog). Zemlja ima magnetno polje sa severnim i južnim polom.


Kako se određuje severni pol?

Postoje mnogo zabune oko ovog problem uglavnom zbog različitih pristupa ili početnih tačaka kako odrediti severni pol. Postoji inženjerski i naučni pristup; ali takodje i medicinski i kroz magnetnu terapiju.

Nauka: Određuje Severni pol kao kraj magneta koji pokazuje na Zemljin geografski Severni pol, drugim rečima kaže da je Zemljin Severni pol Južni pol magneta. Zbog toga, ako približite kompas magnetu, igla će pokazati na Južni deo magneta. Isti je odbijaju, a različiti privlače.

Magnetna terapija: bio Sever: Magnetna terapija objašnjava da je geografski severni pol severni pol magneta, zato štagod pokazuje na Severni pol,odnosno vrh magnetne igle, je južni pol. Ovo je najčešći pristup, da je Zemljin Severni pol severni pol magneta. Severni pol sa ove tačke gledišta često se zove bio Sever ili negativan Sever. Vrh magnetne igle označen sa N ili strelicom će pokazivati na bio severni pol.


Koje su standardne industrijske oznake za ‚‚Severni‘‘ i ‚‚Južni‘‘ pol?

Severni pol je označen kao pol magneta koji, kada slobodno rotira, traži Severni pol Zemlje. Drugim rečima, severni pol magneta traži Severni pol Zemlje. Na isti način, Južni pol magneta traži Južni pol Zemlje.(ali, imajte na umu da se zemljin fizički severni pol ponaša kao južni pol magneta.)


Da li mogu kupiti magnete sa već označenim severnim polovima?

Da, na Vaš zahtev Vam možemo obeležiti magnetne polove.


Kako možete da odredite Severni pol ako nije označen?

Ne može se odrediti gledanjem. Možete odrediti približavajući kompas blizu magneta. Vrh igle koji normalno pokazuje prema Severnom polu Zemlje će pokazati na Južni pol magneta.


Koliko različitih vrsta magneta je dostupno?

Postoje dve vrste magneta: stalni (permanentni) i elektromagneti. Stalni magneti emituju magnetno polje bez potrebe za spoljašnjim izvorom energije. Elektromagneti zahtevaju struju da bi se ponašali kao magneti.

Postoji mnoštvo različitih tipova magnetnih materijala, svaki poseduje jedinstvene karakteristike. Svaki različiti materijal ima porodicu klasa čije se osobine neznatno razlikuju, iako su zasnovani na istoj kompoziciji.


Šta su retko-zemljani magneti?

Retko-zemljani magneti su magneti koji su napravljeni od grupe retkih elemenata sa Zemlje. Najčesći retko-zemljani magneti su Neodimijum-Gvožđe-Bor i Samarijum-Kobalt.Koji su najjači stalni magneti?

Najmoćniji stalni magneti dostupni danas su retko-zemljani. Od njih vrste Neodimijum-Gvožđe-Bor su najjači. Međutim, na visokim temperaturama (od oko 150 stepena Celzijusa i više), vrste od Samarijum-Kobalta mogu biti jače od NEO magneta .


Šta ‚‚Orijentisanje smera‘‘ znači?

Većina modernih magnetnih materijala imaju ‚‚zrno‘‘ preko koga mogu biti namagnetisani za maksimalni efekat, i mogu biti namagnetisani samo u jednom smeru . Orijentisanje smera je takođe poznato kao ‚‚laka osovina‘‘, ili ‚‚osovina‘‘.

Neorijentisani magneti (poznati kao ‚‚izotropni magneti‘‘) su mnogo slabiji nego orijentisani, i mogu biti namagnetisani u bili kom smeru. Orijentisani magneta ( takođe poznati kao ‚‚Anitropni magneti‘‘) nisu isti u svim smerovima- imaju prioritetan smer po kome trebaju biti namagnetisani.Kolika je vučna snaga Vaših magneta?

Vučna snaga je subjektivan pokazatelj koji zavisi od mnogo faktora kao što su:
1.    Vrsta materijala koja se diže ili vuče;
2.    Uslovi površine;
3.    Fizički kontakt;
4.    Osobine magneta kao što je sastav presvake; i
5.    Prisustvo ili odstustvo bočnih i rotacionih sila.


Da li Neodimijum magneti (NdFeB) mogu biti obrađivani?

Ne baš lako i sigurno. Čvrsti NEO magneti ponašaju se kao keramika. Mogu da se razbiju i rasprsnu ako se buše. Pored toga, prah koji nastaje tokom obrade ovih magneta je zapaljiv. Na kraju, tokom obrade magneta stvara se toplota koja može razmagnetisati magnet. Najverovatnije, obrađen NEO magnet će biti neupotrebljiv ili oštećen zbog pucanja ili visoke temepature.Da li će se Neodimijum magneti razmagnetisati ako ih zagrejem?

Da, ako ih zagrevate preko 80 stepeni Celzijusa magnet će ubrzo izgubiti svoja magnetna svojstva. Ostaviti na ovoj temperaturi određeno vreme ili izložiti magnet mnogo višim temperaturama će trenutno razmagnetisati magnet. Drugi tipovi magneta kao Samarijum-Kobalt imaju veću toplotnu otpornost. Ima takođe drugih vrsta NdFeB magneta koji nisu toliko osetljivi da bih toplota izazvala opadanje fluksa.


Da li magneti predstavljaju rizik po zdravlje?

Ne, ukoliko nemate ugrađen medicinski aparat kao pejsmejker na koji može da utiče jako magnetno polje. Međutim, neodimijumski magneti su izuzetno jaki i treba se pažljivo rukovati sa njima. Ovi magneti mogu uštinuti ako ih priblizite blizu kože a veći magneti mogu polomiti kost. Zbog toga, deca ne bi smela da se igraju sa većim magnetima.


Da li magneti leče bolesti?

Nismo nikada videli konačni dokaz da je terapija na bazi magneta efektivna. Trebalo bi da potražite stručno medicinsko lice ako imate problema sa zdravljem.


Da li prodajete monopolne ili jednopolne magnete?

Oni ne postoje.Po pravilu, svi magneti imaju dva pola.


Da li šaljete magnete poštom ?

Manje količine magneta šaljemo kurirskim službama. Magneti su upakovani i izolovani većom količinom stiropora tako da nema bojazni da će oštetiti neku drugu pošiljku. Veće količine magneta isporučujemo isključivo lično ili u dogovoru sa kupcem.


Koji je rok isporuke magneta ?

Za standardne dimenzije u ponudi rok isporuke je uglavnom odmah sa lagera. U slučaju nestandardnih dimenzija i većih količina, rok izrade i isporuke je maksimalno dve nedelje.


Koja je cena magneta ?

Cena magneta zavisi od mnogo faktora. Dimenzije, oblika, vrste presvlake, klase odnosno materijala, količine itd. Za veće količine odobravamo znatne popuste. Kada definišite koja dimenzija i vrsta magneta Vam odgovara predlažemo da nas kontaktirate i informišete o traženoj količini. Nakon toga pripremićemo Vam ponudu za traženi magnet.

Go to Top